Từ 1 -12 giao dịch bất động sản đổi tiền từ 400 triệu đồngồng phải report ucplchem.com

Chỉ còn hơn 1 tuần, Tính từ lúc ngày 1.12, những giao dịch như bất động sản, đổi tiền, trò chơi có thưởng với giá trị từ 400 triệu đồngồng trở lên phải report Ngân hàng Nhà nước.

 

Theo Quyết định 150%023 thay thế Quyết định 20/2013 của Thủ tướng Chính phủ, từ là một.12, những giao dịch có giá trị to từ 400 triệu đồngồng trở lên phải report Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Đối tượng report là tổ chức tài chính, tổ chức, cá thể sale ngành nghề phi tài chính có liên quan như bất động sản, đổi tiền... được quy định tại khoản 1, 2 điều 4 luật Phòng, chống rửa tiền 2022.  

Giao dịch bất động sản, đổi tiền từ 400 triệu đồng phải báo cáo

Từ 1.12, giao dịch bất động sản, đổi tiền từ 400 triệu đồng phải báo cáo - Ảnh 1.

Từ 1.12, giao dịch từ 400 triệu đồngồng phải report Ngân hàng Nhà nước

NGỌC THẮNG

Như vậy, những tổ chức tài chính được cấp giấy phép triển khai một hoặc một vài thao tác: Nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê tài chính; dịch vụ trả tiền; dịch vụ trung gian trả tiền; phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền; bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính; phục vụ dịch vụ ngoại hối, những công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; vận hành quỹ đầu tư chứng khoán; vận hành danh mục đầu tư chứng khoán; sale bảo hiểm nhân thọ; đổi tiền là những đơn vị phải triển khai report theo quy định.

Bên cạnh đó, những tổ chức, cá thể sale ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định cũng thuộc đối tượng người mua phải report trong lúc có giao dịch giá trị to từ 400 triệu đồngồng. Đó là những đơn vị tiến hành một hoặc một vài thao tác gồm: Kinh doanh trò chơi có thưởng, kể cả trò chơi tích điện điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược; sale bất động sản, trừ thao tác cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; sale kim khí quý, đá quý; sale dịch vụ kế toán; hỗ trợ dịch vụ công chứng; hỗ trợ dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; hỗ trợ dịch vụ xây dựng, vận hành, điều hành doanh nghiệp; hỗ trợ dịch vụ giám đốc, thư ký đơn vị cho bên thứ ba; hỗ trợ dịch vụ thỏa thuận pháp lý. 

24/11/2023 Tin tức bất động sản mới nhất

Tin Bất ĐỘng Sản Việt Nam