Ngành Xây dựng Kiến trúc được thêm 2 Giáo sư và 22 Phó giáo sư ucplchem.com

Trong số 630 ứng viên được xác nhận chức danh GS, PGS năm 2023 có 58 ứng viên đạt tiêu chuẩn chỉnh xác nhận chức danh GS, 572 ứng viên đạt tiêu chuẩn chỉnh xác nhận chức danh PGS.

Ngày 6/11, Hội đồng GS Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên được xác nhận đạt chuẩn chỉnh GS, PGS năm 2023. Đây là kết quả xét tại Phiên họp lần thứ XII của Hội đồng GS Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023, trình làng ngày 4-5/1một nửa023.

Cụ thể, có 630 ứng viên đủ tiêu chuẩn chỉnh xác nhận chức danh GS, PGS năm 2023 từ 648 ứng viên được 28 Hội đồng GS ngành/liên ngành nên xem.

Trong số đó, có 58 ứng viên đạt tiêu chuẩn chỉnh xác nhận chức danh GS, 572 ứng viên đạt tiêu chuẩn chỉnh xác nhận chức danh PGS. Như vậy, so với con số ứng viên được Hội đồng GS ngành/liên ngành mang lên, tỷ trọng ứng viên đạt tiêu chuẩn chỉnh xác nhận GS, PGS trong năm này đạt 97%. So với Hội đồng GS cơ sở, tỷ trọng đạt gần 85%.

Ngành Xây dựng - Kiến trúc được xác nhận 2 GS và 22 PGS, trong đó có 4 nữ PGS.

Ngành Xây dựng - Kiến trúc có thêm 2 Giáo sư và 22 Phó giáo sư

Ngành Xây dựng - Kiến trúc có thêm 2 Giáo sư và 22 Phó giáo sư

Ngành Xây dựng - Kiến trúc có thêm 2 Giáo sư và 22 Phó giáo sư

Ứng viên GS trẻ nhất được xác nhận là GS Nguyễn Văn Tuấn (sinh vào năm 1977) chuyên ngành Xây dựng, công tác tại Trường Đại học Xây dựng thủ đô.

3 PGS và sinh vào năm 1985, và chuyên ngành Xây dựng, gồm nữ PGS Bùi Phương Trinh (Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP.HCM); PGS Phạm Ngọc Hiếu (Đại học Kiến trúc Thành Phố Hà Nội); PGS Đặng Việt Hưng (Trường Đại học Xây dựng Thành Phố Hà Nội).

PGS trẻ nhất sinh vào năm 1989, là Lại Văn Quý, chuyên ngành Xây dựng (Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP.HCM).